Adatvédelem 2018

Adatvédelmi szabályzatunkat ide kattintva tekitnheti meg!

Adatkezelési Tájékoztató

 

A Hagyományos Kínai Orvoslás Kft ( 1131. Bp. Vőlegény utca 77., cégjsz.: 01-09-707453) mint adatkezelő ( a továbbiakba n Rendelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. és a 2016/679/ EU rendelet értelmében  a rendelésen jelentkező és állapotfelmérésben és/vagy kezelésben részesülő személyeket ( a továbbiakban páciensek) személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról az alábbiak szerint tájékoztatja:

A Rendelő a páciensek adatait csak és kizárólag a kezelésük érdekében kéri el és tárolja.

Személyes és egészségügyi adataikat, leleteiket mindazok, akik a kezelésben részt vesznek, továbbá kezelőlapot tárolják megtekinthetik. A Hagyományos Kínai Orvoslás rendelője oktatóhely, így az adatokat a szükséges mértékig nemcsak a kezelő és az adminisztratív személyzet, hanem a kezelésben résztvevő tanulók is megismerhetik

Az adatok továbbítására semmilyen jogcímen nem kerül sor, kivéve, ha azt az érintettek maguk kezdeményezik és maguk továbbítják.

A kezelt adatok megtekintésére, helyesbítésére, törlésére, vagy korlátozására az Adatvédelmi Szabályzatban részletesen szabályozott esetekben kerülhet sor az ott meghatározott módon.

Az érintettek ez irányú kéréseiket kizárólag írásban terjesztheti elő, vagy papír alapon itt a rendelőben, vagy postai úton a 1138 Budapest, Váci út 156. címre, vagy emailben a hkokft@gmail.com email címen.

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/ c

Levelezési cím:1530 Budapest Pf. 5.

Telefon: 0603911400

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

web: http.//www.naih.hu